Home  > Sobre el FONS.

El FONS., un nou instrument per fer créixer l’habitatge cooperatiu

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esta demostrant ser una via practicable pel dret a l’habitatge. Però encara no és accessible per a totes les capes de la població.

La Borda, Sants. Foto Lluc Miralles

Segons l’estudi de diagnosi del FONS. “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes” la meitat de les unitats de convivència van necessitar suport extern per fer front a l’aportació inicial, i un 44% de les persones s’ha plantejat sortir dels projectes per motius econòmics.

L’estudi també recull mecanismes i propostes de resolució col·lectiva de necessitats econòmiques que s’estan ja duent a terme per part dels projectes. Tot això esta fent emergir un caixa d’eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.

Per contribuir a aquests esforços des de cada projecte hem unit forces. El FONS. l’impulsa La Fundació Coop57, Goteo, La Dinamo, Sostre Cívic, holon i coopdevs i s’enmarca en els instruments que el sector a través de la Sectorial d’habitatge de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya esta articulant dins de l’espai habitatge.coop.

El FONS. neix per generar un espai on articular instruments col·lectius per fer créixer la solidaritat en l’habitatge cooperatiu. Aquesta primera fase se centra en les donacions com a instrument financer, i el seu disseny ha estat possible gràcies al suport d’Impulsem el que fas 2021 de l’Ajuntament de Barcelona.

L’impacte del FONS.

Euros en donacions

Habitatges beneficiats

Finançament aconseguit*

*Estimació de tot el sector de l’habitatge cooperatiu (dades del FONS.)

Suma’t al FONS.

Si sou una entitat, institució o persona interessada en donar suport estable al FONS. hem obert diferents vies de participació per fer-ho possible.

Escriviu-nos a habitatge@xes.cat sense cap compromís.

El FONS., un nou instrument per fer créixer l’habitatge cooperatiu

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esta demostrant ser una via practicable pel dret a l’habitatge. Però encara no és accessible per a totes les capes de la població.

La Borda, Sants. Foto Lluc Miralles

Segons l’estudi de diagnosi del FONS. “Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: diagnosi, reptes i propostes” la meitat de les unitats de convivència van necessitar suport extern per fer front a l’aportació inicial, i un 44% de les persones s’ha plantejat sortir dels projectes per motius econòmics.

L’estudi també recull mecanismes i propostes de resolució col·lectiva de necessitats econòmiques que s’estan ja duent a terme per part dels projectes. Tot això esta fent emergir un caixa d’eines que contribueixen a l’assequibilitat dels projectes.

Per contribuir a aquests esforços des de cada projecte hem unit forces. El FONS. l’impulsa La Fundació Coop57, Goteo, La Dinamo, Sostre Cívic, holon i coopdevs i s’enmarca en els instruments que el sector a través de la Sectorial d’habitatge de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya esta articulant dins de l’espai habitatge.coop.

El FONS. neix per ser l’espai per articular instruments col·lectius per fer créixer la solidaritat en l’habitatge cooperatiu. Aquesta primera fase se centra en les donacions com a instrument financer, i ha estat possible gràcies al suport d’Impulsem el que fas 2021 de l’Ajuntament de Barcelona.

L’impacte del FONS.

Euros en donacions

Habitatges beneficiats

Finançament aconseguit*

*Estimació de tot el sector de l’habitatge cooperatiu (dades del FONS.)

Suma’t al FONS.

Si sou una entitat, institució o persona interessada en donar suport estable al FONS. hem obert diferents vies de participació per fer-ho possible.

Escriviu-nos a habitatge@xes.cat sense cap compromís.