Home  > Campanyes > Feu una campanya

El FONS. és una infraestructura comunitària al servei de les cooperatives d’habitatges per facilitar l’accessibilitat i la inclusió, és per això que aquí trobarem documentació per facilitar que nosaltres mateixes poguem fer les nostres pròpies campanyes.

Per que fer una campanya amb el FONS.?

Però perquè fer una campanya en el marc del FONS. quan ho podriem fer soles? El FONS. ens ofereix primer de tot aquests recursos d’aquí sota per ajudar-nos a fer la campanya amb els aprenentatges de les que ho han aconseguit abans. També, per ser el FONS. una infraestructura comunitaria en el marc de sectorial de la XES i amb el suport d’entitats de l’economia solidària com Coop57 o Goteo, la campanya generarà més confiança a les vostres audiències. A més, el FONS. vol incentivar generar campanyes conjuntes entre projectes, que us ajudarà a multiplicar la força que podrieu activar soles. Finalment, fent la campanya amb el FONS. contribueix a reforçar els esforços en assequibilitats de manera col·lectiva com a moviment per l’habitatge cooperatiu, a més a més dels vostres com a comunitat. 

Qui pot fer una campanya del FONS.?

Com dèiem més amunt, el FONS. és una infraestructura comunitària nascuda i promoguda per la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES. Per tant, per poder fer les campanyes amb el FONS. cal estar articulada a la sectorial d’habitatge de la XES.

Com fer una campanya al FONS.?

La sectorial d’habitatge de la XES té establerts els seus propis espais i dinàmiques de participació, per exemple sobre la idoneïtat de fer campanyes conjuntes entre varies comunitats, un o dos cops l’any com a màxim, més enllà de com proposar-ho etc. En tot cas, aquí a sota compartim en obert alguns materials per ajudar-nos a planificar i executar les nostres campanyes.

Finalment, recordar que el millor exemple és reseguir les campanyes que s’han dut a terme al FONS abans que les nostres.

El FONS. és una infraestructura comunitària al servei de les cooperatives d’habitatges per facilitar l’accessibilitat i la inclusió, és per això que aquí trobarem documentació per facilitar que nosaltres mateixes poguem fer les nostres pròpies campanyes.

Per que fer una campanya amb el FONS.?

Però perquè fer una campanya en el marc del FONS. quan ho podriem fer soles? El FONS. ens ofereix primer de tot aquests recursos d’aquí sota per ajudar-nos a fer la campanya amb els aprenentatges de les que ho han aconseguit abans. També, per ser el FONS. una infraestructura comunitaria en el marc de sectorial de la XES i amb el suport d’entitats de l’economia solidària com Coop57 o Goteo, la campanya generarà més confiança a les vostres audiències. A més, el FONS. vol incentivar generar campanyes conjuntes entre projectes, que us ajudarà a multiplicar la força que podrieu activar soles. Finalment, fent la campanya amb el FONS. contribueix a reforçar els esforços en assequibilitats de manera col·lectiva com a moviment per l’habitatge cooperatiu, a més a més dels vostres com a comunitat. 

Qui pot fer una campanya del FONS.?

Com dèiem més amunt, el FONS. és una infraestructura comunitària nascuda i promoguda per la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES. Per tant, per poder fer les campanyes amb el FONS. cal estar articulada a la sectorial d’habitatge de la XES.

Com fer una campanya al FONS.?

La sectorial d’habitatge de la XES té establerts els seus propis espais i dinàmiques de participació, per exemple sobre la idoneïtat de fer campanyes conjuntes entre varies comunitats, un o dos cops l’any com a màxim, més enllà de com proposar-ho etc. En tot cas, aquí a sota compartim en obert alguns materials per ajudar-nos a planificar i executar les nostres campanyes.

Finalment, recordar que el millor exemple és reseguir les campanyes que s’han dut a terme al FONS abans que les nostres.